0Item(s)
0 0

600 PERIBAHASA

Product Code EP2054
Product Name: 600 PERIBAHASA
Category: Primary - Bahasa
Date Created: July 29, 2020 12:42:30 AM
Original Price: MYR 15.60
After Discount: MYR 14.04

600 PERIBAHASA

Peribahasa adalah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu.


Makna yang dipermudahkan
Ayat disertakan
Menambahkan kosa kata
Mengenal budaya tradisional
75 ilustrasi


Sesuai untuk Sekolah Rendah & Sekolah Menengah Rendah