0Item(s)
0 0

600 SIMPULAN BAHASA

Product Code EP2055
Product Name: 600 SIMPULAN BAHASA
Category: Primary - Bahasa
Date Created: July 29, 2020 12:50:36 AM
Original Price: MYR 15.60
After Discount: MYR 14.04

600 SIMPULAN BAHASA

Simpulan bahasa adalah ungkapan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih dan mempunyai makna yang berlainan daripada perkataan-perkataan asal.

Makna yang dipermudahkan
Ayat disertakan
Menambahkan kosa kata
Mengenal budaya tradisional
75 ilustrasi

Sesuai untuk Sekolah Rendah & Sekolah Menengah Rendah