0Item(s)
0 0

SISTEM BAHASA KOSA KATA – KATA GANDA

Product Code EU2002
Product Name: SISTEM BAHASA KOSA KATA – KATA GANDA
Category: UPSR
Date Created: October 14, 2020 2:52:15 PM
Original Price: MYR 8.80
After Discount: MYR 7.92

SISTEM BAHASA KOSA KATA – KATA GANDA

Kata ganda atau kata ulang adalah kata yang
disebut atau ditulis berulang dengan menggunakan
sempang ( – ). Kata ganda menunjukkan beberapa
perkara seperti berikut:

a) nama sesuatu alat
b) bilangan yang banyak
c) perbuatan saling dilakukan
d) pelbagai makna

Kata ganda terbahagi kepada tiga jenis iaitu:
a) gandaan penuh
b) gandaan separa
c) gandaan berentak

Buku ini sesuai digunakan oleh murid-murid yang akan menduduki UPSR sebagai rujukan. Ayatayat diberi sebagai contoh penggunaan dan menerangkan makna kata. Ilustrasi digunakan supaya menjadikan buku ini lebih lengkap. Diharap buku ini dapat membimbing muridmurid
supaya meningkatkan pencapaian kemahiranberbahasa.